Konkurse & Shpallje

Titulli i pozitës Vendi Data Data e publikimit Data e skadimit
Njoftim për ofertë: Furnizim me pajisje për përpunim IADK - Vushtrri 24.09.2021
10.10.2021
24.09.2021 10.10.2021