Konkurse & Shpallje

Titulli i pozitës Vendi Data Data e publikimit Data e skadimit
Zyrtar/e për barazi gjinore 26.01.2023
03.02.2023
26.01.2023 03.02.2023