IADK nënshkruan marrëveshje për vazhdim partneriteti me PPSE për të rritur kapacitetet lokale në ofrimin e shërbimeve të medias dixhitale!

Objektivi kryesor i kësaj marrëveshje është mbështeteja e Ndërmarrjeve te Vogla dhe të Mesme (NVM) nga sektori i përpunimit të ushqimit dhe turizmit për të përmirësuar përformancën e tyre të marketingut dixhital përmes kanaleve të mediave sociale.


Ky aktivitet pritet të ndihmojë NVM, veçanërisht që vijnë nga zonat rurale, të rrisin shtrirjen e klientëve të tyre, të rrisin shitjet dhe të tregtojnë më mirë markën dhe produktet e tyre. Për më tepër, ky intervenim synon të mbështes më shumë gra dhe NVM në pronësi të komunitetit jo shumicë.