Raporti Vjetor i IADK-së 2022

Raporti vjetor ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të performancës së IADK-së gjatë vitit 2022.

Zgjidhni një nga gjuhët anglisht, shqip ose serbisht, dhe kënaquni duke lexuar!

Për ta lexuar raportin në gjuhën shqipe, mund të klikoni këtu.