FTESË PËR SESIONE INFORMUESE

Suharekë, Drenas, Mitrovicë, Podujevë

FTESË PËR SESIONE INFORMUESE

Organizata “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës” (IADK), ёshtё duke  zbatuar projektin trevjeçar (2023-2025): “Përmirësimi i punësimit dhe mundësive për gjenerim të të ardhurave në zonat rurale të Kosovës”, i financuar nga Donatori  BfdW nga Gjermania dhe bashkёfinancuar nga komunat: Vushtrri, Mitrovicë, Skenderaj,  Drenas, Suharekë dhe Podujevë. Projekti do të kontriboj që fermerёt, gratë, të rinjt, studentët, grupet e margjinalizuara dhe minoritetet, përmes aktiviteteve përkrahëse me grante, punё praktike dhe aftёsim profesional, të krijojnë kushte për aktivitete bujqësore apo biznesore, të cilat mundësojnë krijimin e të hyrave, punёsimin dhe  përmirësimin e gjendjes socio-ekonomike të tyre.

Gjatë vitit 2023 do të zbatohen disa nga aktivitetet e projektit në komunat: Mitrovicë, Drenas, Suharekë dhe Podujevë.

 Për informata më të hollësishme në lidhje me aktivitetet e projektit dhe mundësit e aplikimit, ftohen fermerët, gratë dhe të rinjtë, që të marrin pjesë në sesionet informuese që do tё mbahen sipas tabelёs vijuese:

Orari i sesioneve informuese nëpër komuna

Nr.

Komuna

Vendi i mbajtjes

Data

Ora

1

Suharekë

Salla e K.K Suharekë

01.02.2023

10:00

2

Drenas

Salla e K.K Drenas

01.02.2023

14:00

3

Mitrovicë

Salla e K.K Mitrovicë

02.02.2023

10:00

4

Podujevë

Salla e K.K Podujevë

03.02.2023

13:00

Sinqerisht,

 Zenel Bunjaku

Drejtor Ekzekutiv i IADK-së