Panairi bujqësor Mitrovicë 2022

Panairi bujqësor Mitrovicë 2022

IADK nё kuadёr tё zbatimit tё aktiviteteve tё projektit “Mbështetja e ndërmarrësisë sociale dhe promovimin e fuqizimin socio-ekonomik në komunitetet minoritare në Kosovë” , më  datë 25-26 Gusht  2022  ka mbajtur Panairin Bujqësor Mitrovica 2022.  

Fermerët e të gjithë sektorëve të bujqësisë nga Komuna e Mitrovicës  dhe Zveçanit kanë marrë pjesë në panair duke ekspozuar produktet e tyre  për qytetarët e komunës së Mitrovicës dhe më gjërë. 

Përveq ekspozimit të produkteve dhe shitjes së tyre në panair, qëllimi tjetër ka qenë shkëmbimi i përvojave në mes të fermerve dhe blerja e produkteve nga ana e qytetarve nga komunitete të ndyshme që kanë marrë pjesë në panair.   

Pjesmarrësit në panair janë ndarë shumë të kënaqur me shitjet të cilat i kanë arritur.  

Poashtu janë shpërndarë Çertifikata për pjesmarrje në panair. 

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e ndërmarrësisë sociale dhe promovimin e fuqizimin socio-ekonomik në komunitetet minoritare në Kosovë”  , financuar nga Agjencia për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim – e përfaqësuar nga Ambasada e Suedisë në Kosovë (Sida) dhe mbështetur nga Këshilli Danez për Refugjatë (DRC).