KËRKESË PËR OFERTË “Ekspert Lokal Për Media Sociale”

IADK

Në bashkëpunim me PPSE në kuadër të shërbimit “Zgjerimi i prodhimit të kontraktuar, zhvillimit të produktit dhe ofrimit të marketingut dixhital”, IADK do të angazhoj një ekspert lokal për media sociale për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) nga sektori i ushqimit për të përmirësuar performancën e tyre të marketingut dixhital përmes kanaleve të mediave sociale në Komunat: Vushtrri, Skënderaj, Mitrovicë, Zubin Potok, Drenas, Shtime dhe Ferizaj.

Për ta shkarkuar dokumentin për ofertë kliko këtu.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: 04.07.2022 (12:00)

Emaili për dërgimin e ofertës është:

prokurimi@iadk.org dhe cc në: hasan.cena@iadk.org

Për informata shtesë ju lutemi referojuni drejtpërdrejt zyrës së IADK-së: +383 (0) 49 777 059 & +383 (0) 49 973 211