Në kuadër të programit IWRM-K ftohen të gjithë operatorët ekonomik të paraqesin ofertën për furnizim me mekanizëm bujqësor

Në kuadër të programit IWRM-K ftohen të gjithë operatorët ekonomik të paraqesin ofertën për furnizim me mekanizëm bujqësor

Për më shumë kliko linkun: