Përzgjedhen 22 fermerë përfitues të grantit nga Komuna Vushtrri dhe Mitrovicë e Jugut

Mitrovicë e Jugut & Vushtrri

Pas përfundimit të trajnimeve  5 ditore me fermerët e përzgjedhur  për trajnime është bërë zgjedhja e  përfituesve të grantit. Gjithsej përfitues janë 22 fermerë prej të cilëve 12 janë nga komuna e Vushtrrisë dhe 10 fermerë nga komuna e Mitrovicës.

Fermerët përfitues të grantit  do të mbështeten me paisje përkrahëse me vlerë deri 2,500.00€ që do të lehtësoj punën dhe ngritjen  e kapaciteteve në sektorin e bujqësisë.. Përmes mbështetjes me grante përkrahëse do të krijohen kushte për gjenerim të të hyrave  dhe vetëpunësim nga aktivitetet bujqësore.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i grave dhe të rinjve nga zonat rurale përmes përfshirjes në bujqësi dhe përpunim të ushiqmit”, financuar nga donatori nga Zvicra CFD.


Përfituesit e zgjedhur për grant nga komuna e Mitrovicës dhe Vushtrrisë
Nr. Emri dhe Mbiemri Komuna Vendbanimi
1 Maliq Rexhepi Mitrovicë Vërnicë
2 Arsim Xhosha Mitrovicë Vaganicë
3 Naim Rrahmani Mitrovicë Shupkovcë
4 Merita Smakolli Mitrovicë Rashan
5 Elfije Braha Mitrovicë Suhodoll i poshtëm
6 Nazlije Xhosha Mitrovicë Vaganicë
7 Minire Xhosha Mitrovicë Vaganicë
8 Avdyl Jetullahu Mitrovicë Zasellë
9 Rukije Kelmendi Ibishi Mitrovicë Kqiq i Madh
10 Mevlude Zeqiri Mitrovicë Vinarc
11 Valbone Brahimi Vushtrri Oshlan
12 Ganimete Brahimi Vushtrri Oshlan
13 Shehrije Mulliqi Vushtrri Maxhunaj
14 Esat Halili Vushtrri Galicë
15 Ferki Vatovci Vushtrri Novolan
16 Fehmi Hyseni Vushtrri Gracë
17 Sadete Mani Vushtrri Oshlan
18 Ramadan Pllana Vushtrri Balincë
19 Luljeta Zejnullahu Vushtrri Sfaraçak 
20 Zyla Merovci Vushtrri Vushtrri
21 Hava Popova Vushtrri Studime
22 Fatime Uka Vushtrri Stanovc i epërm