Raporti Vjetor i IADK-së 2021 “Viti ynë në momentet kryesore”

Paporti Vjetor 2021

Thuhet se një foto vlen sa një mijë fjalë, ndaj pyesim veten se sa fjalë kemi thënë në raportin tonë vjetor.

Ky raport vjetor ju flet vizualisht dhe puna e kryer paraqitet në një formë të shkurtër.

Me kënaqësinë tonë më të madhe ju ftojmë të lexoni raportin vjetor të IADK-së për vitin 2021 “Viti ynë në momentet kryesore”.

Zgjidhni një nga gjuhët anglisht, shqip ose serbisht, dhe kënaquni duke lexuar!

Për ta lexuar raportin në gjuhën shqipe, mund të klikoni këtu.