Përzgjedhen 27 përfitues potencial të granteve për Vetëpunësim dhe Start-up nga Mitrovica e Jugut dhe Shtime

Mitrovicë e Jugut & Shtime

Përzgjedhen 27 përfitues të granteve për vetëpunësim dhe start-up nga Mitrovica e Jugut dhe Shtime të cilët kanë kryer me sukses kursin për “vetëpunësim” në qendrat e aftësimit profesional në Mitrovicë dhe Ferizaj dhe kanë aplikuar me plan biznesi për idetë e tyre.

Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara të vlerësimit, 27 përfituesit e përzgjedhur do të kenë mundësinë të përkrahen financiarisht me grante në vlerë prej 3,000 Euro për Vetëpunësim dhe 5,000 Euro për Start-up.

Gjatë periudhës së aplikimit, IADK ka pranuar gjithsej 40 aplikacione të cilët kanë kryer me sukses kursin për “vetëpunësim”. Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve për këta aplikues ka qenë data 21 Janar 2022. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur përfituesit për të dy komunat të ndarë me pakot për Vetëpunësim dhe Start Up. Numri i përfituesve final të këtyre granteve kufizohet me fondet në dispozicion dhe për këtë arsye kandidatët me pikët më të larta janë përzgjedhur për financim.

Gjatë javës së ardhshme do të ftohen përfituesit e përzgjedhur të vijnë në zyret e IADK-së në Sfaraçat të Ulët në Vushtrri për t’i definuar detajisht pakot e propozuara që do të financohen për secilin përfitues.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Mbështetja në punësimin e të rinjëve dhe grave në zonat rurale përmes zhvillimit të bujqësisë”, projekt dy vjeqar (2020-2022) financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Njëkohësisht, IADK pranon sqarimet (ankesat) që mund të vijnë nga kandidatët / aplikuesit në adresën zyrtare: info@iadk.org dhe argjend.gj@live.com . Afati i fundit për të dërguar ankesat është data 22 Shkurt 2022.

 

Komuna Shtime / Thirrja e Dytë

 

EUR 5,000.00 -  Start-up

 

#

Emri dhe Mbiemri

Name & Surname

Komuna

Municipality

Vendbanimi Residence

Sektori

Sector

1

Besa Gashi

Shtime

Pjetështicë

Blegtori

2

Miradije Ramadani

Shtime

Godanc i Epërm

Perimtari

3

Fetah Dugolli

Shtime

Pjetërshticë

Blegtori

4

Rinor Emini

Shtime

Davidofc

Perimtari

5

Alma Shahini

Shtime

Muzeqinë

Bletari

6

Endrit Jashari

Shtime

Vojnoc

BlegtoriEUR 3,000.00 - Vetëpunësim / Self employment

 

#

Emri dhe Mbiemri

Name & Surname

Komuna

Municipality

Vendbanimi

Residence

Sektori

Sector

1

Gresa Nuredini

Shtime

Godanc

Blegtori

2

Xhevahire Jetishi

Shtime

Llanisht

Blegtori

3

Besmir Halili

Shtime

Godanc

Blegtori

4

Aferdita Hysenaj

Shtime

Shtime

Përpunim

5

Antigona Maksuti

Shtime

Carralevë

Perimtari

6

Enis Jashari

Shtime

Vojnoc

Blegtori

7

Granit Misini

Shtime

Shtime

Blegtori

8

Taulant Azizi

Shtime

Davidovc

Perimtari

9

Rrezart Uka

Shtime

Godanc

Blegtori

10

Labinot Abedini

Shtime

Vojnoc

Blegtori

11

Zenel Troshupa

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori


 

Komuna – Mitrovicë / Thirja e Dytë

 

EUR 5,000.00 -  Start-up

 

#

Emri dhe Mbiemri

Name & Surname

Komuna

Municipality

Vendbanimi Residence

Sektori

Sector

1

Leonora Istrefi

Mitrovicë

Mitrovicë

Përpunim

2

Muhamet Fejza

Mitrovicë

Zabërxh

Blegtori

3

Begi Kalludra

Mitrovicë

Pirq

Blegtori

4

Florim Musa

Mitrovicë

Bajgorë

Blegtori

5

Arif Rushiti

Mitrovicë

Kqiq i Madh

Perimtari

6

Florentina Latifi

Mitrovicë

Koshtovë

Përpunim

7

Laurjana Pllana

Mitrovicë

Kqiq  i Madh

Perimtari

8

Arbër Rushiti ( përfitues nga viti 2021)

Mitrovicë

Gushac

Perimtari

9

Teuta Sejdiu ( përfitues nga viti 2021)

Mitrovicë

Lushtë

Perimtari

EUR 3,000.00 - Vetëpunësim / Self employment

#

Emri dhe Mbiemri

Name & Surname

Komuna

Municipality

Vendbanimi

Residence

Sektori

Sector

1

Islam Beqiri

Mitrovicë

Bajgorë

Blegtori