Përzgjedhen 15 studentë për punë praktike

Vushtrri, Skënderaj, Lipjan, Viti dhe Kamenicë

IADK është duke zbatuar projektin “Përmirësimi i punësimit dhe mundësive për gjenerim të të ardhurave në zonat rurale të Kosovës” projekt trevjeçar (2020-2022), i financuar nga Donatori Bread for the World (BfdW) nga Gjermania.

Një nga aktivitetet e shumëta të projektit është edhe përkrahja e të rinjëve/studentëve të drejtimit të bujqësisë dhe tekonologjisë ushqimore me punë praktike nga komunat: Vushtrri, Skënderaj, Lipjan, Shtime, Viti, dhe Kamenicë, me qëllim të rritjes së mundësive për punësimin e tyre.

Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara me projekt ёshtё bёrё pёrzgjdhja e 15 studentёve qё do të kryejnë punën praktike në periudhë 3 mujore në kompani apo institucione të ndryshme.


Nr

Emri & Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Arianit Tërbunja

Vushtrri

Vushtrri

2

Besarta Paci

Vushtrri

Vushtrri

3

Malsore Hajra

Vushtrri

Begaj

4

Shkëndije Mjaku

Vushtrri

Dumnic

5

Afërdita Selimi

Skënderaj

Kopiliq i Ulët

6

Merita Fazlija

Skënderaj

Prekaz i Epërm

7

Gentiana Zeneli

Skënderaj

Skënderaj

8

Valon Ismajli

Lipjan

Sllovi

9

Blertë Nishori

Lipjan

Vërshec

10

Fitore Ukshini

Lipjan

Lipjan

11

Laureta Beqiri

Viti

Pozhoran

12

Edon Rexhepi

Viti

Viti

13

Altin Latifaj

Kamenicë

Hogosht

14

Kosovare Maliqi

Kamenicë

Kamenicë

15

Elmira Lipovica

Kamenicë

Shipashnicë e Poshtme

Shёnim:  Të gjithë të përzgjedhurit do të kontaktohen nga IADK për mbajtjen paraprakisht të 5 sesioneve të trajnimeve tё parapara me projekt, ndërsa sistemimi në punë praktike do të filloj nga muaji Mars 2022.