Ceremonia e përurimit të njësisë për përpunimin e qumështit “Qumështore Buja”

Lipjan

Pas procesit të përfundimit të trajnimeve profesionale në përpunimin e qumështit dhe vlerësimit të realizuara nga organizata IADK në bashkëpunim me komunën e Lipjanit, është përzgjedhur përfituesja e pajisjeve znj. Bedrije Buja nga fshati Bujan të Komunës së Lipjanit. Njësia përpunuese është përkrahur me pajisjet për pastrim, matje, pasterizim, presim, ruajtje dhe paketim.
Për të lehtësuar qasjen në treg dhe shitjen e produkteve të saj IADK ka mbështetur me barkode për 100 produkte dhe dizajnimin e etiketave për 5 produkteve të ndryshme.   
Drejtori Ekzektuiv i IADK-së Z. Bunjaku dhe Drejtori i Bujqësisë i Komunës së Lipjanit z.Amrllahu  gjatë ceremonisë  shprehen gatishmërinë e tyre që të vazhdojnë me përkrahjen grave dhe vajzave në vitet e ardhshme në sektor të ndryshëm të përpunimit dhe bujqësisë.

Poashtu përfituesja e pajisjeve znj. Bedrije Buja ka shprehur falenderim për të pranishmit në për mbështetjen e ofruar duke mundësuar asaj mundesin per punesim si dhe angazhimin e shume grave dhe vajzave te tjera te trajnuara ne perpunimin e qumeshtit.

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjëve dhe grave në zonat rurale perms përfshirjes në bujqësi dhe përpunim të ushqimit” mbështetur  nga donatori Zviceran, CFD në bashkëpunim me Komunën e Lipjanit.