Përzgjedhen 34 përfitues të trajnimeve për vetëpunësim

Mitrovica e Jugut dhe Shtimja

Përzgjedhen 34 përfitues të trajnimeve për vetëpunësim nga Mitrovica e Jugut dhe Shtimja të cilët kanë aplikuar në thirrjen e dytë në kuadër të projektit “Mbështetja në punësimin e të rinjëve dhe grave në zonat rurale përmes zhvillimit të bujqësisë”.

Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara në projekt, 34 përfituesit e përzgjedhur kanë fituar mundësinë të mbështeten me trajnim në vetëpunësim në qendrat rajonale për aftësim profesional në Mitrovicë dhe Shtime. Afati për aplikim për thirrjen e dytë ka qenë nga data 5 gusht 2021 deri më 3 shtator 2021. Në total, në garë kanë qenë 54 aplikues nga të dy komunat.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur aplikuesit dhe pikët e fituara nga secili aplikues. Të gjithë aplikuesit të cilët kanë arritur vlerën e pikëve mbi 57 pikë, janë përfitues potencial të propozuar për trajnim, mirëpo numri i përfituesve të trajnimit kufizohet me numrin e vendeve të lira për secilin grup të formuar për trajnim nga thirrja e parë dhe thirrja e dytë. Për këtë arsye, kandidatët me pikët më të larta përzgjedhen si përfitues të trajnimit.

Ftohen aplikuesit të cilët kanë arritur vlerën e pikëve mbi 57 pikë të përgatiten të marrin pjesë në trajnim 10-ditor në qendrat përkatëse rajonale për aftësim profesional (kandidatët e Shtimes trajnohen në QAP Ferizaj ndërsa kandidatët e Mitrovicës Jugore në QAP Mitrovicë). IADK do të kontaktojë secilin përfitues të përzgjedhur për të lajmeruar rreth detajeve të mëtutjeshme.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Mbështetja në punësimin e të rinjëve dhe grave në zonat rurale përmes zhvillimit të bujqësisë”, projekt dy vjeqar (2020-2022) financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Njëkohësisht është hapur edhe email-i: info@iadk.org për pranimin e ankesave zyrtare që mund të vijnë nga aplikantët dhe këto ankesa do të shqyrtohen nga një komision i nivelit të dytë. Afati i fundit për të dërguar ankesat është 29 nëntor 2021. Ju lusim të plotësoni dokumentin në fjalë për të parashtruar ankesë dhe ta dërgoni pranë zyrave të IADK-së ose përmes emailit.

Për ta shkarkuar formularin klikoni këtu.


 

Komuna Shtime – Thirrja e dytë

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

Sektori

Pikët

Shënim

1

Besa Gashi

Shtime

Pjetështicë

Blegtori

77.00

Përzgjedhet për trajnim

2

Merita Gashi

Shtime

Pjetështicë

Pemtari

76.67

Përzgjedhet për trajnim

3

Fatime Selmani

Shtime

Reçak

Perimtari

75.00

Përzgjedhet për trajnim

4

Shkurte Mustafa

Shtime

Godanc

Blegtori

73.00

Përzgjedhet për trajnim

5

Gresa Nuredini

Shtime

Godanc

Blegtori

72.33

Përzgjedhet për trajnim

6

Xhevahire Jetishi

Shtime

Llanisht

Blegtori

72.33

Përzgjedhet për trajnim

7

Aferdita Hysenaj

Shtime

Shtime

Blegtori

71.33

Përzgjedhet për trajnim

8

Afrim Hysenaj

Shtime

Petrovë

Perimtari

71.00

Përzgjedhet për trajnim

9

Rinor Emini

Shtime

Davidovc

Perimtari

71.00

Përzgjedhet për trajnim

10

Mirand Shabani

Shtime

Vojnoc

Blegtori

69.67

Përzgjedhet për trajnim

11

Endrit Jashari

Shtime

Vojnoc

Blegtori

69.00

Përzgjedhet për trajnim

12

Besmir Halili

Shtime

Godanc

Blegtori

68.00

Përzgjedhet për trajnim

13

Antigona Maksuti

Shtime

Carralevë

Perimtari

68.00

Përzgjedhet për trajnim

14

Granit Misini

Shtime

Shtime

Blegtori

67.67

Përzgjedhet për trajnim

15

Arben Hyseni

Shtime

Godanc i Epërm

Bletari

65.33

Përzgjedhet për trajnim

16

Rrezart Uka

Shtime

Godanc

Blegtori

64.00

Përzgjedhet për trajnim

17

Arti Baftiu

Shtime

Davidovc

Perimtari

64.00

Përzgjedhet për trajnim

18

Zenel Troshupa

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori

63.67

Përzgjedhet për trajnim

19

Xhaid Halili

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori

63.33

Përzgjedhet për trajnim

20

Vesa Ilazi

Shtime

Carralevë

Blegtori

63.00

Rezervë

21

Qendresa Luzha

Shtime

Vojnoc

Blegtori

62.33

Rezervë

22

Afrim Ahmeti

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori

57.00

Rezervë




Komuna Mitrovicë Jugore – Thirrja e dytë

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

Sektori

Pikët

Shënim

1

Mirjeta Musa Cimili

Mitrovicë J.

Melenicë

Blegtori

82.3

Përzgjedhet për trajnim

2

Ardian Rrudhani

Mitrovicë J.

Rashan

Blegtori

78.7

Përzgjedhet për trajnim

3

Begi Kalludra

Mitrovicë J.

Pirq

Blegtori

78.0

Përzgjedhet për trajnim

4

Islam Beqiri

Mitrovicë J.

Bajgorë

Blegtori

76.7

Përzgjedhet për trajnim

5

Leonora Istrefi

Mitrovicë J.

Mitrovicë

Përpunim

76.0

Përzgjedhet për trajnim

6

Florim Musa

Mitrovicë J.

Bajgorë

Blegtori

74.3

Përzgjedhet për trajnim

7

Fehmi Hajdini

Mitrovicë J.

Vërrnicë

Blegtori

73.3

Përzgjedhet për trajnim

8

Muhamet Fejza

Mitrovicë J.

Zabërxhë

Blegtori

73.0

Përzgjedhet për trajnim

9

Florentina Latifi

Mitrovicë J.

Koshtovë

Perimtari

70.0

Përzgjedhet për trajnim

10

Laurjana Pllana

Mitrovicë J.

Kçiq i Madh

Perimtari

69.3

Përzgjedhet për trajnim

11

Elfije Nimani

Mitrovicë J.

Mitrovicë

Përpunim

68.3

Përzgjedhet për trajnim

12

Fisnik Rexhepi

Mitrovicë J.

Suhodoll

Blegtori

67.0

Përzgjedhet për trajnim

13

Belgin Maxhuni

Mitrovicë J.

Vaganicë

Blegtori

66.3

Përzgjedhet për trajnim

14

Mes Har Bejta

Mitrovicë J.

Zhabar i P.

Perimtari

65.3

Përzgjedhet për trajnim

15

Arif Rushiti

Mitrovicë J.

Kçiq i Madh

Perimtari

62.7

Përzgjedhet për trajnim