Kërkesë për ofertë

Programi për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore në Kosovë, fton të gjithë kompanitë të dorëzojnë ofertën e tyre për furnizim me paisje bujqësore.


Informacionet shtesë rreth aplikimit mund ti gjeni në linkun: https://skat.ch/jobs/


Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: 19.11.2021 (16:30)