Programe të praktikës për të rinjë

Një mundësi e mirë për profesionistët e rinjë që të bëhen pjesë e një historie suksesi duke përfituar nga programet e praktikës që ofrojnë bizneset Gjermane. Programi i praktikës Zoran Djindjic është një mundësi e shkëlqyer për të lidhur profesionistët e rinjë të kualifikuar me bizneset dhe ofron mundësinë për të trajnuar profesionistët e rinjë.

IADK fton të rinjtë që të përdorin këto mundësi profesionale dhe punësimi që ofron programi, andaj për më shumë informacione, ju lutem vizitoni linqet e mëposhtme:


Zoran Djindjic Internship Programme Flyer<https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/page_files/Companies%20AD%20Engl.pdf>

Letter of invitation<https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/page_files/letter%20of%20invitation%202022_0.pdf>

Information on the minimum wage<https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/page_files/Information%20on%20minimum%20wage_2.pdf>

Consent on data processing<https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/page_files/Consent%20on%20data%20processing_OA.pdf>

Feedback form<https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/page_files/Feedbackform%202022%20englisch.pdf>