Përzgjedhen 10 studentë për trajnime dhe praktikë

Mitrovicë Jugore dhe Shtime

Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK) po zbaton një projekt dy-vjeçar (2020-2022) "Mbështetja e punësimit të të rinjve dhe grave në zonat rurale përmes zhvillimit të bujqësisë" të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zona e projektit përfshin Komunën e Mitrovicës Jugore dhe Komunën e Shtimes, të cilat janë gjithashtu bashkë-aplikuese në projekt.

Një nga aktivitetet e shumta të projektit është edhe përkrahja e të rinjëve/studentëve të drejtimit të bujqësisë dhe tekonologjisë ushqimore me trajnime në aftësi të buta dhe punë praktike me pagesë me qëllim të rritjes së mundësive për punësimin e tyre. Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara me projekt ёshtё bёrё pёrzgjdhja e 10 studentёve qё do të pёrfitojnё nga trajnimi pёr aftёsi tё buta dhe punë praktike tre-mujore me pagesё në kompani apo institucione të ndryshme.

Shёnim:  Gjatë kësaj jave të gjithë të përzgjedhurit do të kontaktohen nga IADK për mbajtjen e 5 sesioneve të trajnimeve tё parapara me projekt, ndërsa sistemimi në punë praktike do të fillojë nga muaji nëntor 2021.

Nr.

Emri & Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Vlora Hyseni

Mitrovicë

Mitrovicë

2

Ardit Abazi

Mitrovicë

Kutlloc

3

Fatjona Miftari

Mitrovicë

Zhabar i Poshtëm

4

Getoar Hyseni

Shtime

Carralevë

5

Nuhi Tërshani

Shtime

Petrovë

6

Bleona Ademaj

Shtime

Shtime

7

Albert Misini

Shtime

Godanc i Poshtëm

8

Drenushë Hysiqi

Shtime

Shtime

9

Besarta Fejzullahu

Mitrovicë

Bajgorë

10

Fatbardha Hajzeri

Mitrovicë

Vllahi