Përzgjedhen 18 të rinjë për mbështetje me grante

Lipjan & Vushtrri

IADK ka për qëllim të përmirësojë aftësinë e punësimit përmes krijimit të mundësive për punë si dhe ofrimit të kushteve të përshtatshme për gjenerimin e të ardhurave përmes mbështetjes me grante.

IADK së bashku me drejtoritë për bujqësi nga komuna e Lipjanit dhe Vushtrrisë kanë bërë përzgjedhjen e 18 përfituesëve të granteve për vetëpunësim të cilët kanë kryer me sukses trajnimet 5 ditore, pas të cilave edhe janë certifikuar për trajnimet e ndjekura.

Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara në projekt, 18 përfituesit e përzgjedhur kanë fituar mundësinë të mbështeten me grante bujqësore në vlerë 2,500€. Paketa e grantit është e hapur, prandaj të rinjtë do të aplikojnë me idetë e tyre, por gjithmonë idetë e tyre duhet të jenë në zhvillimin e bujqësisë.

Rezultati i pritshëm i këtij aktiviteti çon në krijimin e të ardhurave dhe mundësinë e punësimit.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve dhe grave të zonave rurale për përfshirje në bujqësi dhe përpunim të ushqimit” , i përkrahur nga Donatori CFD nga Zvicra.

KOMUNA VUSHTRRI -  9 Përfitues
Nr. Emri dhe Mbiemri Komuna  Vendbanimi Pikët e arritura
1 Ermirë Kajtazi Vushtrri Oshlan 83
2 Advije Maxhuni Vushtrri Maxhunaj 78
3 Feim Ademi Vushtrri Studime e Poshtme 77.3
4 Behar Ibrahimi Vushtrri Bequk 75
5 Besart Kosumi Vushtrri Pestovë 74.3
6 Butrint Bunjaku Vushtrri Samadrexhë 73.7
7 Jeton Halili Vushtrri Galicë 73.7
8 Egzon Rama Vushtrri Shallc 73.7
9 Fidan Peci Vushtrri Liqej 73.3

KOMUNA LIPJAN -  9 Përfitues
Nr. Emri dhe Mbiemri Komuna  Vendbanimi Pikët e arritura
1 Natyrë Reqica Lipjan Llugaxhi 79
2 Blerim Isufi Lipjan Gadime e Epërme 77
3 Kaltrina Zeneli Lipjan Mirenë 77
4 Bekim Olluri Lipjan Krojmir 76
5 Alban Hajdini Lipjan Rufc i vjetër 76
6 Kushtrim Sefa Lipjan Vrellë e Magurës 74.3
7 Adnan Shabani Lipjan Leletiq 73.3
8 Merita Kadrija-Hoti Lipjan Ribar i Madh 71
9 Leutrim Vishesella Lipjan Ribar i Vogël 70.3