Përzgjedhen 32 përfitues të granteve për vetëpunësim dhe start-up

Mitrovicë e Jugut & Shtime

Përzgjedhen 32 përfitues të granteve për vetëpunësim dhe start-up nga Mitrovica e Jugut dhe Shtimja të cilët kanë kryer me sukses kursin “vetëpunësim” në qendrat e aftësimit profesional në Mitrovicë dhe Ferizaj dhe kanë aplikuar me plan biznesi për idetë e tyre.

Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara në projekt, 32 përfituesit e përzgjedhur kanë fituar mundësinë të mbështeten financiarisht me grante në vlerë €3,000 euro (vetëpunësim) dhe €5,000 euro (start-up). Afati për aplikim për aplikuesit nga Mitrovica Jugore ka qenë 17 qershor 2021 ndërsa për aplikuesit nga Shtimja 22 qershor 2021. Në total, në garë kanë qenë 44 aplikues të cilët gjithashtu kanë kryer me sukses kursin “vetëpunësim”.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur aplikuesit dhe pikët e fituara nga secili aplikues. Të gjithë aplikuesit të cilët kanë arritur vlerën e pikëve mbi 60 pikë, janë përfitues potencial të propozuar për mbështetje, mirëpo numri i përfituesve final të grantit kufizohet me fondet në dispozicion dhe për këtë arsye kandidatët me pikët më të larta përzgjedhen si përfitues.

Ftohen aplikuesit të cilët kanë arritur vlerën e pikëve mbi 60 pikë të vijnë në zyrat e IADK-së në Sfaraçat të Ulët në Vushtrri deri më 2 korrik 2021 për t’i definuar detajisht pakot e propozuara që do të blihen dhe dhurohen te përfituesit.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Mbështetja në punësimin e të rinjëve dhe grave në zonat rurale përmes zhvillimit të bujqësisë”, projekt dy vjeqar (2020-2022) financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

EUR 5,000.00 (START-UP)

#

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

Sektori

Pikët

1

Avdi Mustafa

Mitrovicë Jugore

Zasellë

Bletari

72.33

2

Teuta Sejdiu

Mitrovicë Jugore

Lushtë

Perimtari

71.60

3

Kadri Sylejmani

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Vogël

Perimtari

71.40

4

Krenar Rexhepi

Mitrovicë Jugore

Suhodoll i Poshtëm

Blegtori

67.33

5

Shpresa Sadiku

Mitrovicë Jugore

Shupkovc

Përpunim

66.80

6

Orhan Brahimi

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh

Blegtori

65.47

7

Pajtim Peci

Mitrovicë Jugore

Mitrovicë Jugore

Perimtari

57.87

8

Fidan Pllana

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh

Perimtari

51.87


EUR 3,000.00 (VETËPUNËSIM)

#

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

Sektori

Pikët

1

Hasime Berisha

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh

Perimtari

80.47

2

Rafet Tahiri

Mitrovicë Jugore

Selac

Blegtori

79.47

3

Arbesa Sadiku

Mitrovicë Jugore

Bare

Bletari

79.20

4

Faton Beqiri

Mitrovicë Jugore

Bajgorë

Blegtori

76.73

5

Vehbi Gashi

Mitrovicë Jugore

Koshtovë

Perimtari

76.00

6

Adelina Beka

Mitrovicë Jugore

Gushac

Përpunim

75.47

7

Nurije Dakaj

Mitrovicë Jugore

Mitrovicë Jugore

Përpunim

74.20

8

Behar Murseli

Mitrovicë Jugore

Selac

Blegtori

73.07

9

Emin Tahiri

Mitrovicë Jugore

Selac

Blegtori

73.07

10

Remzi Hajra

Mitrovicë Jugore

Mitrovicë Jugore

Blegtori

72.87

11

Imer Rushiti

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh

Perimtari

69.27

12

Muhamet Hasani

Mitrovicë Jugore

Frashër i Vogël

Blegtori

68.13

13

Arxhend Kalludra

Mitrovicë Jugore

Pirq

Blegtori

67.47

14

Esat Hyseni

Mitrovicë Jugore

Zhabar i Ulët

Blegtori

67.20

15

Sadbere Pllana

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh

Perimtari

63.53

16

Mevlude Xhafa

Mitrovicë Jugore

Bare

Bletari

60.33

17

Milazim Hajzeri

Mitrovicë Jugore

Vllahi

Blegtori

59.20

18

Gëzim Fejza

Mitrovicë Jugore

Zabërxhë

Blegtori

57.47

19

Arbër Rushiti

Mitrovicë Jugore

Gushac

Perimtari

57.27

20

Egzon Feka

Mitrovicë Jugore

Koshtovë

Perimtari

55.73

21

Xhelal Uka

Mitrovicë Jugore

Vllahi

Blegtori

54.33

22

Florijan Latifi

Mitrovicë Jugore

Koshtovë

Blegtori

52.27EUR 5,000.00 (START-UP)

#

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

Sektori

Pikët

1

Florije Bislimi

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori

85.07

2

Argjentina Bunjaku

Shtime

Belincë

Përpunim

81.40

3

Suzana Sadiku

Shtime

Pjetërshticë

Shpeztari

79.67

4

Fatlinda Nuha

Shtime

Belincë

Perimtari

75.20

5

Mentor Neziraj

Shtime

Mollopolc

Blegtori

73.60

6

Arlindë Mahmuti

Shtime

Reçak

Përpunim

73.47

7

Ergon Bajrami

Shtime

Shtime

Blegtori

71.27EUR 3,000.00 (VETËPUNËSIM)

#

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

Sektori

Pikët

1

Afërdita Hysenaj

Shtime

Godanc

Perimtari

79.80

2

Arbenit Halili

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori

79.53

3

Shpejtim Ajdini

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori

77.07

4

Shukrie Ahmeti

Shtime

Godanc i Poshtëm

Blegtori

57.33

5

Arena Krasniqi

Shtime

Karaqicë

Perimtari

53.87

6

Hava Qorrolli

Shtime

Rashincë

Përpunim

49.60

7

Brikena Beqaj

Shtime

Petrovë

Perimtari

47.60