Përzgjedhën 35 stane në komunën e Istogut që do të pajisen me sisteme solare

Istog

Familjet që praktikojnë traditën e migrimit të bagëtisë në bjeshkë, apo transhumancën, në përgjithësi kanë mungesë të theksuar të furnizimit me energji elektrike. Duke qenë se bjeshkët dhe malet Kosovare çdo ditë e më shumë frekuentohen nga turistë të larmishëm, praktikimi i kësaj tradite bëhet shumë atraktive veçanërisht për turistët e huaj.

Potenciali i zhvillimit të turizmit malor në këto zona është i lartë, prandaj Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK) me qëllim të përfshirjes së transhumancës në ofertën e turizmit të Kosovës do të adresoj mungesën e energjisë elektrike duke furnizuar stanet me sisteme solare. Kjo bëhet në kuadër të projektit “Transhumanca - ofertë e re turistike e Kosovës dhe Malit të Zi”, projekt dy -vjeçar (2020-2022), i financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit IPA II të bashkëpunimit ndërkufitar në mes Malit të Zi dhe Kosovës.

Projekti do të përfshijë komunën e Istogut dhe atë të Pejës, dhe ka për synim përmirësimin e kushteve elementare për ofrim të shërbimeve ndaj turistëve.

Nё kuadёr kёtij aktiviteteti, në komunën e Istogut, kanë aplikuar gjithësej 63 kandiatë. Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara në projekt, ёshtё bёrё pёrzgjdhja e 35 kandidatëve për t’i furnizuar me sisteme solare, 14 nga të cilët  të kapacitetit të lartë dhe 21 me kapacitet më të ulët.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur fermerët e përzgjedhur (pronar të staneve) për furnizim me sisteme solare nga komuna e Istogut:

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Vendbanimi

Bjeshka ku ndodhet stani

Përfitues

1

Valentina Kabashi

Istog

Jerebi

Sisteme solare të mëdha

2

Bekim Hysenaj

Dragolec

Jerebi

Sisteme solare të mëdha

3

Emine Kabashi

Gurrakoc

Jerebi

Sisteme solare të mëdha

4

Xhevat Avdijaj

Sinaje

Synaje

Sisteme solare të mëdha

5

Korab Gashi

Banje, Istog

Bajshe

Sisteme solare të mëdha

6

Rrustem Rexhaj

Cërrcë

Bajshe

Sisteme solare të mëdha

7

Ilirjana Bardhecaj

Muzhëvinë

Lugu i Zajmit

Sisteme solare të mëdha

8

Emrush Januzaj

Lubozhdë

Polanë

Sisteme solare të mëdha

9

Visar Kabashi

Gurrakoc

Corrovodë

Sisteme solare të mëdha

10

Enver Arifaj

Istog i poshtëm

Corrovodë

Sisteme solare të mëdha

11

Besnik Gusturanaj

Istog

Mokna

Sisteme solare të mëdha

12

Arben Idrizaj

Lubozhdë

Shymek

Sisteme solare të mëdha

13

Fisnik Hakaj

Orrobërdë

Kaliqan

Sisteme solare të mëdha

14

Ramadan Zeqiraj

Studenicë

Shoshan, Studenice

Sisteme solare të mëdha

15

Adem Belegu

Kovragë

Lipë

Sisteme solare të vogla

16

Azem Međedovič

Llukavaci I Begut

Mokna

Sisteme solare të vogla

17

Agim Sulaj

Istog i poshtëm

Livadhet e Istogut

Sisteme solare të vogla

18

Din Rexhaj

Cërrcë

Gurrat e bardha (Lugu i Zajmit)

Sisteme solare të vogla

19

Milazim Januzaj

Lubozhdë

Lugu I Strellcit

Sisteme solare të vogla

20

Xhevdet Blakaj

Prigodë

Oshlan

Sisteme solare të vogla

21

Ramë Blakaj

Istog

Corrovodë

Sisteme solare të vogla

22

Hajdar Blakaj

Istog

Corrovodë

Sisteme solare të vogla

23

Kaltrina Arifaj

Istog

Corrovodë

Sisteme solare të vogla

24

Bedri Dreshaj

Prigodë

Kodra e Dynes

Sisteme solare të vogla

25

Shpetim Beqiraj

Vrellë

Prroje

Sisteme solare të vogla

26

Tahir Haziraj

Brigodë

Shoshan

Sisteme solare të vogla

27

Hamdi Zeqiraj

Studenicë

Shoshan

Sisteme solare të vogla

28

Rexhep Haziraj

Studenice

Shoshan

Sisteme solare të vogla

29

Murtez Ukaj

Istog

Hakanishte (Kaliqan)

Sisteme solare të vogla

30

Armend Metaj

Kaliqan, Istog

Kaliqan

Sisteme solare të vogla

31

Muhamet Ukaj

Kaliqan, Istog

Hakanishte (Kaliqan)

Sisteme solare të vogla

32

Bedri Osmanaj

Kaliqan, Istog

Kaliqanit - Beleg

Sisteme solare të vogla

33

Shefqet Balaj

Llugë

Corrovodë

Sisteme solare të vogla

34

Imer Metaj

Studenicë

Bjeshkët e thata

Sisteme solare të vogla

35

Agron Rexhaj

Cërrcë

Gurrat e bardha

Sisteme solare të vogla

Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi të diskutoni më tej, ju lutemi kontaktoni +383 49 224 904 dhe +383 49 777 046.