Përzgjedhen 15 kandidatë - të rinjë për pjesëmarrje në trajnime

Vushtrri

Organizata “Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës” (IADK), ёshtё duke zbatuar projektin Fuqizimi i të rinjve dhe grave nga zonat rurale përmes përfshirjes në bujqësi dhe përpunim të ushqimit” projekt tre-vjeçar (2021-2023), i përkrahur donatori Zvicran CFD.

Projekti do të përfshijë komunat: Vushtrri dhe Lipjan, të cilat janë partnere të projektit.

Ky projekt do të kontribuojë në ndihmën e të rinjve, grave dhe grupeve në pozitë të pafavorshme në zonat rurale për të krijuar biznese të reja, për të krijuar kushte për t'u vetë-punësuar dhe kushte për gjenerim të të ardhurave.

Nё kuadёr tё aktivitetetit tё projektit për mbështetje të të rinjve në bujqësi kanë aplikuar gjithësej 62 kandiatë. Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara në projekt, ёshtё bёrё pёrzgjdhja e 15 kandidatëve për trajnime 5 ditore në menaxhmin e fermës, përgatitjen e planit të biznesit dhe teknikat e prodhimit bujqësor. Pas trajnimeve, të rinjtë do të kenë mundësinë të aplikojnë për grante mbështetëse në nën sektorët e bujqësisë (perimtari, blegtori, bletari, pemëtari dhe shpeztari).

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të rinjtë e përzgjedhur për ndjekje të trajnimeve nga komuna e Vushtrrisë:


Nr

Emri & Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Bujar Rama

Vushtrri

Duboc

2

Avdije Maxhuni

Vushtrri

Maxhunaj

3

Behar Ibrahimi

Vushtrri

Bequk

4

Butrint Bunjaku

Vushtrri

Samadrexhë

5

Rejhan Tahiri

Vushtrri

Druar

6

Ermirë Kajtazi

Vushtrri

Oshlan

7

Jeton Halili

Vushtrri

Galicë

8

Hysnije Xhafa

Vushtrri

Sfaraqak i Poshtëm

9

Egzon Rama

Vushtrri

Shallc

10

Feim Ademi

Vushtrri

Studime e Poshtme

11

Adonis Haradinaj

Vushtrri

Stanoc i Epërm

12

Fidan Peci

Vushtrri

Vushtrri-Liqej

13

Blerina Basholli Xhafa

Vushtrri

Sfaraqak i Poshtëm

14

Besart Kasumi

Vushtrri

Pestovë

15

Valmir Ajeti

Vushtrri

Vilanc