Përzgjedhen 58 punëkërkues të regjistruar për trajnime në vetëpunësim

Mitrovicë Jugore dhe Shtime

IADK është duke zbatuar projektin "Mbështetja në punësimin e të rinjve dhe grave në zonat rurale përmes zhvillimit të bujqësisë", projekt dyvjeçar (2020-2022) financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zona e projektit përfshin Komunën e Mitrovicës Jugore dhe Komunën e Shtimes.

Ky projekt do të kontribuojë në ndihmën e të rinjve, grave dhe grupeve në pozitë të pafavorshme në zonat rurale për të krijuar biznese të reja, për të krijuar kushte për t'u vetë-punësuar, për të siguruar përvojë praktike për studentët e papunë dhe për të rritur rolin e zyrave të punësimit.

Një nga aktivitetet e shumëta të projektit është përkrahja e aplikuesve që janë punëkërkues të regjistruar me trajnim në vetëpunësim në qendrat rajonale për aftësim profesional me qëllim të zhvillimit të aftësive të tyre dhe rritjes së mundësive për punësim.

Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara në projekt, ёshtё bёrё pёrzgjdhja e 58 përfituesve qё do të marrin pjesë në trajnim në vetëpunësim në qendrat rajonale për aftësim profesional në periudhë 10-ditore.

Shёnim:  Gjatë javës tjetër, të gjithë të përzgjedhurit do të kontaktohen nga IADK rreth ndarjes grupore, orarit, dhe kompenzimit, ndërsa trajnimet do të fillojnë nga muaji Prill 2021 për 3 grupet e para.

Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi të diskutoni më tej, ju lutemi kontaktoni +383 49 973 204 dhe +383 44 240 106

Nr

Emri dhe Mbiemri

Komuna

Vendbanimi1

Muhamet Hasani

Mitrovicë Jugore

Frashër i Vogël


2

Orhan Brahimi

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh


3

Esat Hyseni

Mitrovicë Jugore

Zhabar i Ulët


4

Hasime Berisha

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh


5

Rafet Tahiri

Mitrovicë Jugore

Selac


6

Egzon Feka

Mitrovicë Jugore

Koshtovë


7

Vehbi Gashi

Mitrovicë Jugore

Koshtovë


8

Behar Murseli

Mitrovicë Jugore

Selac


9

Florijan Latifi

Mitrovicë Jugore

Koshtovë


10

Arbesa Sadiku

Mitrovicë Jugore

Bare


11

Sadbere Pllana

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh


12

Kadri Sylejmani

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Vogël


13

Emin Tahiri

Mitrovicë Jugore

Selac


14

Pajtim Peci

Mitrovicë Jugore

Mitrovicë


15

Mevlude Xhafa

Mitrovicë Jugore

Bare


16

Faton Beqiri

Mitrovicë Jugore

Bajgorë


17

Gëzim Fejza

Mitrovicë Jugore

Zabërxh


18

Teuta Sejdiu

Mitrovicë Jugore

Lushtë


19

Adelina Beka

Mitrovicë Jugore

Gushac


20

Remzi Hajra

Mitrovicë Jugore

Mitrovicë


21

Imer Rushiti

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh


22

Shpresa Sadiku

Mitrovicë Jugore

Shupkovc


23

Avdi Mustafa

Mitrovicë Jugore

Zasellë


24

Arxhend Kalludra

Mitrovicë Jugore

Pirq


25

Arbër Rushiti

Mitrovicë Jugore

Gushac


26

Krenar Rexhepi

Mitrovicë Jugore

Suhodoll i Poshtëm


27

Nurije Dakaj

Mitrovicë Jugore

Mitrovicë


28

Xhelal Uka

Mitrovicë Jugore

Vllahi


29

Milazim Hajzeri

Mitrovicë Jugore

Vllahi


30

Fidan Pllana

Mitrovicë Jugore

Kçiq i Madh


31

Florije Bislimi

Shtime

Godanc i Poshtëm


32

Arbenit Halili

Shtime

Godanc i Poshtëm


33

Fatlinda Nuha

Shtime

Belincë


34

Argjentina Bunjaku

Shtime

Shtime


35

Suzana Sadiku

Shtime

Pjetërshticë


36

Afërdita Hysenaj

Shtime

Petrovë


37

Shpejtim Ajdini

Shtime

Godanc i Poshtëm


38

Arlindë Mahmuti

Shtime

Reçak


39

Mentor Neziraj

Shtime

Mollopolc


40

Amir Alija

Shtime

Reçak


41

Arena Krasniqi

Shtime

Karaqicë


42

Ergon Bajrami

Shtime

Shtime


43

Brikena Beqaj

Shtime

Petrovë


44

Hava Qorrolli

Shtime

Rashincë


45

Shukrie Ahmeti

Shtime

Godanc i Poshtëm


46

Zenetë Nuha-Gashi

Shtime

Pjetërshticë


47

Mevlide Ramadani

Shtime

Shtime


48

Enis Jashari

Shtime

Vojnoc


49

Qendrim Ahmeti

Shtime

Belincë


50

Labinot Abedini

Shtime

Vojnoc


51

Miradije Ramadani

Shtime

Godanc i Epërm


52

Fetah Dugolli

Shtime

Pjetërshticë


53

Alma Shahini

Shtime

Muzeqinë


54

Taulant Azizi

Shtime

Davidovc


55

Halime Bajredini

Shtime

Gjurkoc


56

Luljeta Abazi

Shtime

Davidovc


57

Egzon Jashari

Shtime

Vojnoc


58

Bleona Beqaj

Shtime

Petrovë