Përzgjedhen 15 studentë për punë praktike

IADK

IADK është duke zbatuar projektin “Përmirësimi i punësimit dhe mundësive për gjenerim të të ardhurave në zonat rurale të Kosovës” projekt trevjeçar (2020-2022), i financuar nga Donatori Bread for the Word (BfdW) nga Gjermania dhe bashkëfinancuar nga komunat partnere.

Gjatë vitit 2021 aktivitetet e projektit zbatohen në komunat: Vushtrri, Skënderaj, Lipjan, Viti dhe Kamenicë. Një nga aktivitetet e shumëta të projektit është edhe përkrahja e të rinjëve/studentëve të drejtimit të bujqësisë dhe tekonologjisë ushqimore me punë praktike, me qëllim të rritjes së mundësive për punësimin e tyre.

Nё bazё tё kritereve tё pёrcaktuara me projekt ёshtё bёrё pёrzgjdhja e 15 studentёve qё do të kryejnë punën praktike në periudhë 3 mujore në kompani apo institucione të ndryshme.

Shёnim:  Gjatë muajit mars 2021 të gjithë të përzgjedhurit do të kontaktohen nga IADK për mbajtjen paraprakisht të 5 sesioneve të trajnimeve tё parapara me projekt, ndërsa sistemimi në punë praktike do të filloj nga muaji prill 2021.


Nr.

Emri & Mbiemri

Komuna

Vendbanimi

1

Shqipe Salihu

Vushtrri

Pasomë

2

Besmir Maxhuni

Vushtrri

Vushtrri

3

Kaltrina Krasniqi

Vushtrri

Zhilivodë

4

Ardit Hoti

Skënderaj

Skënderaj

5

Leotrim Asllanaj

Skënderaj

Skënderaj

6

Kaltrina Çitaku

Skënderaj

Skënderaj

7

Besa Billali

Lipjan

Krojmir

8

Leurjeta Shabani

Lipjan

Gadime e Epërme

9

Lirim Krasniqi

Lipjan

Lipjan

10

Blerta Emini

Viti

Viti

11

Taulant Shabani

Viti

Beguncë

12

Valon Shabiu

Viti

Ramnishtë

13

Diellza Agaj

Kamenicë

Hogosht

14

Dardan Surdulli

Kamenicë

Rogoqicë

15

Meriton Dermaku

Kamenicë

Shipashnicë e Epërme


Skedarët për shkarkim