Thirrje për aplikim për fermerë nga Komuna e Pejës

Thirrje për aplikim për fermerë nga Komuna e Pejës, për trajnime në sektorin e bimëve mjekësore dhe aromatike (BMA-ve)

Skedarët për shkarkim