Ftesë për pjesëmarrje në panairin e punës dhe karrierës

IADK fton të gjithë përfituesit e saj që të marrin pjesë në panairin e punës dhe karrierës që organizohet nga GIZ.

Për çasje referohuni në linkun: http://virtual.kosovafair.com/login