KONKURS: MENAXHER(E) I(E) PROJEKTIT

IADK

IADK ka filluar të zbatojë projektin “Mbështetja në puësim e të rinjëve dhe grave në zonat rurale përmes zhvillimit të bujqësisë” i financuar nga Bashkimi Evropian, ku objektivi i përgjithshëm është “rritja e punësimit për grupet e pa-favorizuara, me fokus gratë dhe të rinjtë”.i”

 

IADK do të angazhojë një “Menaxher/e të Projektit” për këtë projekt, për më shumë detaje kliko këtu.