KONKURS: ZYRTAR I PROJEKTIT

IADK

IADK ka filluar të zbatojë projektin “Transhumanca - ofertë e re turistike e Kosovës dhe Malit të Zi” i financuar nga Bashkimi Evropian, ku objektivi i përgjithshëm është “Përmirësimi i cilësisë dhe dukshmërisë së turizmit në lidhje me zhvillimin e trashëgimisë dhe vlerave kulturore dhe natyrore, si dhe përfshirja e transhumancës në ofertën e turizmit të Kosovës dhe Malit të Zi”

 

IADK do të angazhojë një “Zyrtar/e të Projektit” për këtë projekt, për më shumë detaje kliko këtu.