Partnerët profesional

Rrjeti i Shërbimeve Këshilluese të Evropës Juglindore - SEASN është shoqatë e shërbimeve këshilluese bujqësore, dhomave bujqësore, instituteve bujqësore, fakulteteve dhe organizatave joqeveritare të themeluara në Bullgari më 22 Tetor 2015.


EUFRAS është rrjet evropian dhe shoqatë përfaqësuese e shërbimeve publike dhe private në zhvillim rural dhe bujqësor i cili është në një linjë me organin përfaqësues global për shërbime këshilluese GFRAS me shoqata të ngritura në shumë kontinente të tjera.