Partnerët profesional

Rrjeti i Shërbimeve Këshilluese të Evropës Juglindore - SEASN është shoqatë e shërbimeve këshilluese bujqësore, dhomave bujqësore, instituteve bujqësore, fakulteteve dhe organizatave joqeveritare të themeluara në Bullgari më 22 Tetor 2015.


EUFRAS është rrjet evropian dhe shoqatë përfaqësuese e shërbimeve publike dhe private në zhvillim rural dhe bujqësor i cili është në një linjë me organin përfaqësues global për shërbime këshilluese GFRAS me shoqata të ngritura në shumë kontinente të tjera.

SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) -  është organizatë vullnetare e themeluar në vitin 1983 në Bonn të Gjermanisë, e cila mundëson angazhimin e më shumë se 12.000 ekspertëve të pensionuar Gjermanë në të gjithë botën, me qëllim të ndihmojë njerëzit në çdo sektor dhe industri.