Donatorët

Bread for the World është një organizatë krishtere kolektive që kërkon vendimmarrësit e kombit të përfundojnë urinë brenda dhe jashtë vendit. Të nxitur nga hiri i Zotit në Jezu Krishtin, avokojnë për një botë pa uri.


Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH është duke vepruar në Kosovë në emër të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) që nga viti 1999. Shtyllat e Programit të Qeverisë së Republikës së Kosovës përfshijnë zhvillimin ekonomik, punësimin dhe mirëqenien; rregulli i ligjit; agjenda evropiane; dhe arsimi, shkenca, kultura, rinia dhe sporti. Fushat prioritare të bashkëpunimit midis Gjermanisë dhe Kosovës janë: Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik: stabilizimi i ekonomisë; punësimi dhe konkurrueshmëria; promovimi i ekonomisë rajonale; arsimin bazë dhe aftësimin profesional


cfd është organizatë e pavarur e paqes feministe. Përpiqet të arrijë barazi dhe drejtësi për të gjithë njerëzit. Në veçanti, cfd është e përkushtuar të sigurojë që gratë dhe vajzat të përfitojnë nga qasja e barabartë në fonde, të drejta, pjesëmarrje në proceset e vendimmarrjes dhe mundësi për zhvillim dhe rritje personale. cfd punon në bashkëpunim ndërkombëtar, si dhe në migracionin dhe politikën e paqes në Zvicër.