Stafi

Zenel Bunjaku
ZENEL BUNJAKU
DREJTOR EKZEKUTIV
SYLEJMAN BUNJAKU
UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT TË HORTIKULTURËS (INXHINIER I PERIMTARISË)
BASRI PULAJ
KOORDINATOR I PROGRAMIT & MENAXHER I PROJEKTIT
HAFIZE VESELI SYLEJMANI
UDHËHEQËSE E DEPARTAMENTIT TË PËRPUNIMIT TË USHQIMIT & MENAXHERE E PROJEKTIT
EGZON GËRXHALIU
MENAXHER I PROJEKTIT         
ARLINDË HYSENI
ZYRTARE PËR PROKURIM DHE ADMINISTRATËEDITA MAHMUTI
INXHINIERE E BUJQËSISË
ARGJEND GJINOVCI
ZYRTAR I PROJEKTIT

GONXHE DOBROSHI
ZYRTARE E PROJEKTIT

HALIT GASHI
INXHINIER I BUJQËSISË

GËZIM MURSELI
INXHINIER I BUJQËSISË
LEONORA HAJRA
INXHINIERE E BLEGTORISË
HANUMSHAHE ZENELI
ASISTENTE PËR PËRGATITJEN E ËMBËLSIRAVE & ASISTENTE E PROJEKTIT
ELHEME SHALA
ASISTENTE FINANCIARE
EGZONA HAJRA
INXHINIERE E BUJQËSISËHASAN CENA
ASISTENT PËR PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE & ASISTENT I PROJEKTIT
PETRIT KOCI
IT
SADIJE HASANI
MIRËMBAJTËSE E OBJEKTIT