Stafi

Zenel Bunjaku
ZENEL BUNJAKU
DREJTOR EKZEKUTIV

Zeneli është Inxhinier i Bujqësisë.
Para themelimit të IADK-së, ai ka një bagazh eksperiencash duke shërbyer në pozita të shumëfishta profesionale dhe menaxheriale, duke filluar si Profesor në Shkollën e Mesme Bujqësore në Vushtrri, drejtor i bujqësisë dhe pylltarisë në Vushtrri,  ka shërbyer gjithashtu si Konsulent i jashtëm për bujqësi në organizatën ACTED nga Franca në vazhdim ai ka shërbyer edhe si Koordinator për pesticide dhe plehëro /fertilizues në “MBPZHR” pastaj në pozitën si Shef i Departamentit të Bujqësisë në OJQ-në ndërkombëtare “Lutheran World Federation (LWF)”. Mitrovica, Ai është njëri nga themeluesit dhe njëherit Drejtor Ekzekutiv i IADK-së që nga viti 2004.


SYLEJMAN BUNJAKU
UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT TË HORTIKULTURËS (INXHINIER I PERIMTARISË)

Sylejmani është i diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë. Ai punon si Udhëheqës i Departamentit të Hortikulturës (Inxhinier i Perimtarisë) dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2011.


BASRI PULAJ
MENAXHER I PROJEKTIT
Basriu është Inxhinier i diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë. Basriu punon si Menaxher i Projektit dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


HAFIZE VESELI SYLEJMANI
UDHËHEQËSE E DEPARTAMENTIT TË PËRPUNIMIT TË USHQIMIT & MENAXHERE E PROJEKTIT
Hafizja është teknologe e diplomuar në Teknologji Ushqimore. Ajo është Udhëheqëse e Departamentit të Përpunimit të Ushqimit & Menaxhere e Projektit, dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2011.


EGZON GËRXHALIU
MENAXHER I PROJEKTIT
Egzoni është i diplomuar në Shitje dhe Marketing Ndërkombëtar. Ai punon si Menaxher i Projektit dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2016.


FJOLLA ZUÇAKU
MENAXHERE PËR FINANCA
Fjolla është ekonomiste e diplomuar. Ajo punon si Menaxhere për Financa dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


ARIANA SELMANI PECI
ZYRTARE PËR PROKURIM DHE ADMINISTRATË
Ariana është ekonomiste e diplomuar. Ajo është pjesë e IADK-së që nga viti 2010 si Zyrtare për Prokurim dhe Administratë.


BESARTA HAJRIZI
ZYRTARE PËR PROKURIM DHE ADMINISTRATË (zëvendësuese)
Besarta është ekonomiste e diplomuar. Ajo punon si Zyrtare për Prokurim dhe Administratë dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


EDITA MAHMUTI
INXHINIERE E BUJQËSISË
Edita është inxhiniere e diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë. Ajo punon si Inxhiniere e Bujqësisë dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2013.


ARGJEND GJINOVCI
ZYRTAR I PROJEKTIT
Argjendi është i diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë. Ai punon si Zyrtar i Projektit dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2017.


FIDAN SKERAJ
INXHINIER I BLEGTORISË
Fidani është Inxhinier i diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Ai punon si Ekspert i Blegtorisë dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2017.


HALIT GASHI
INXHINIER I BUJQËSISË
Haliti është i diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Ai punon si Inxhinier i Bujqësisë dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


GËZIM MURSELI
INXHINIER I BUJQËSISË
Gëzimi është i diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Ai punon si Inxhinier i Bujqësisë dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


LEART KAMBERI
INXHINIER I BUJQËSISË
Learti është i diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Ai punon si Inxhinier i Bujqësisë dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


HANUMSHAHE ZENELI
ASISTENTE PËR PËRGATITJEN E ËMBËLSIRAVE & ASISTENTE E PROJEKTIT
Hanumshahja punon si asistente për Përgatitjen e Ëmbëlsirave & Asistente e Projektit, dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2009.


ELHEME SHALA
ASISTENTE FINANCIARE
Elhemja është ekonomiste e diplomuar. Ajo punon si Asistente Financiare dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2009.


EGZONA HAJRA
ASISTENTE E PROJEKTIT
Egzona është e diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Ajo punon si Asistente e Projektit dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2018.


BEHARE MLINAKU
ASISTENTE E PROJEKTIT
Beharja është e diplomuar në Menaxhim të Mjedisit dhe Bujqësisë. Ajo punon si Asistente e Projektit dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


EMA KURSHUMLIJA
ASISTENTE E PROJEKTIT
Ema është e diplomuar në Menaxhim të Mjedisit dhe Bujqësisë. Ajo punon si Asistente e Projektit dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


HASAN CENA
ASISTENT PËR PËRPUNIMIN E PEMËVE DHE PERIMEVE & ASISTENT I BUJQËSISË
Hasani është teknolog i diplomuar në Teknologji Ushqimore. Ai punon si Ekspert për Përpunimin e Pemëve dhe Perimeve & Asistent i Bujqësisë dhe është pjesë e IADK-së që nga viti 2019.


PETRIT KOCI
IT
Petrit Koci është inxhinier i IT-së dhe pjesë e IADK-së është që nga viti 2009.


SADIJE HASANI
MIRËMBAJTËSE E OBJEKTIT
Sadija është mirëbajtëse e objektit dhe pjesë e IADK-së që nga viti 2020.