Strategjia e IADK-së

Strategjia IADK-së për vitin 2020 - 2027

Për të shfletuar strategjinë klikoni këtu.